குழந்தைகள் சாப்பிடக்கூடாதது!

0
278

குழந்தைகள் சாப்பிடக்கூடாதது :
MSG Monosodium Glutamate உள்ள இன்றைய தின்பண்டங்கள் எலும்பை உருக்கி பல்லை சொத்தையாக்கக் கூடியது.

 • Kurkure
 • Lays
 • Bingo
 • Cheetos
 • Jelly
 • Boomer
 • Kinder joy
 • Cream Biscuit
 • 5 Star
 • Dairy Milk
 • Kit kat
 • Perks
 • Munch
 • Snickers

குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தான மிட்டாய் :

 • தேங்காய் மிட்டாய்
 • கடலை மிட்டாய்
 • எள் மிட்டாய்
 • கொகோ மிட்டாய்
 • பொரிகடலை உருண்டை
 • நிலக்கடலை உருண்டை
 • எள் உருண்டை
 • பாசிப்பருப்பு உருண்டை
 • நவதாண்ய உருண்டை
 • கேப்பை லட்டு
 • சேவு
 • சீடை
 • பருப்பு வடை
 • உளுந்து வடை